METTERSWANE NIJMEGEN
tijdelijke herbestemming

Het 10 etages tellende kantorencomplex Metterswane staat op de lijst om baan te maken voor een nieuwbouwproject. Met de slechte economische situatie van vandaag staat het pand al langer leeg dan gewenst. De eigenaar heeft dan ook besloten het pand voorlopig een herbestemming te geven dat werken, vergaderen, uitwisselen van kennis en ervaring en netwerk gerelateerde bijeenkomsten moet faciliteren.

De stad BINNENSTE BUITEN
De uitstraling van de Straetemakerstoren en Karel de Grote uit het oude Numaga dienden als inspiratiebron om in dit bedrijvenpand uit de jaren zeventig de oude stadsfeer van buiten naar binnen te halen. De kleuren van toen en hedendaagse materialen als PVC stroken zullen de tijdperken van deze twee torens doen samensmelten. Door toepassing van een specifiek detail zal dit verlaten gebouw weer een ziel krijgen die heden en verleden subtiel met elkaar verbindt.